участници: 25000

Парламентарни избори 2013

"Гласоводител" е автоматизиран продукт, който ще ви позволи да сравните своето становище с предизборните платформи на основните участници в изборите  за Народно събрание през 2013.

Гласоводителят ви пита за вашите предпочитания по известен брой конкретни предложения, взети от изборните платформи и програми на партиите. Можете да изразите своето мнение по тезите чрез натискане на бутоните "съгласен", "несъгласен", "неутрален". След като заявите своите позиции, можете да заявите областите, които според вас са особено важни. Тогава програмата определя "вашия резултат", като дава близостта на вашата позиция до позициите на отделните партии, подреждайки ги от най-близката до вас към най-отдалечената. Гласоводител ви дава възможност да проверите как вашето мнение съответства на позициите на основните политически партии за всяко от твърденията в теста, както и какви са резултатите по всяка позиция сред всички хора, направили теста до момента.

Повече детайли за Гласоводител за изборите за Народно събрание през 2013 можете да прочетете тук .

Вижте и кой ви е представлявал в миналото Народно събрание!

От своя страна, "Гласоследител" е продукт, който ви дава възможност да проверите коя партия от представените в отиващото си Народно Събрание реално е гласувала най-близо до вашите предпочитания. Това е направено, като са взети определен брой реални гласувания на реално постъпили предложения по време на мандата на 41-то НС от 2009 до 2013. Вие имате възможност да изразите своето съгласие или несъгласие с тях сякаш лично сте присъствали в парламентарната зала. Инструментът отново ви дава възможност да изберете особено важни за вас области, след което ви показва резултата - коя партия чрез своето реално гласуване в най-голяма степен е била истински представител на вашите разбирания и интереси в парламента през последните 4 години.

Повече детайли за Гласоследител за 41-тото Народно Събрание можете да прочетете тук

Желаем ви успех при определянето на вашите политически предпочитания!

© 2009 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: WF