участници: 12866

Избори за Народно Събрание 2017

ГЛАСОВОДИТЕЛ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2017 ВЕЧЕ Е НА ЛИНИЯ !

Инструментът Гласоводител за изборите за 44 Народно събрание на 26 март 2017 е вече готов и може да бъде попълван тук или след натискане на бутона над този текст.

В напрегнатата предизборна обстановка и при силно съкратените срокове за подготовка, екипът на Гласоводител формулира 31 твърдения по конкретни политики, които предложи на партиите за техните позиции. Към момента налични са позициите на 19 от регистрираните 21 за изборите партии и коалици. 

Позициите всички включени в инструмента политически са получени от техните предизборни щабове*.  Две партии, които не са ни предали своите позиции - БДЦ и Презареди България - няма да бъдат включвани в инструмента докато не ги предадат, защото липсват достатъчно техни публични документи и изяви, които да позволят попълването на позициите им от екипа на проекта.

Както винаги, важно е да се подчертае, че резултатът от попълването на Гласоводител не е препоръка за гласуване, а е повод за гласоподавателите да научат повече за позициите на партиите по различни важни въпроси. Целта е българските избиратели да могат да направят по-добре информиран избор. Ако инструментът помогне на някои избиратели да открият и припознаят някоя политическа сила като предпочитана от тях, толкова по-добре.

 

Приятно попълване на Гласоводител за НС 2017!

* Първоначално партия ДПС беше включена въз основа на преценки на екипа на проекта за техните позиции. Впоследствие и техните официални позиции бяха получени и бяха нанесени леки корекции (по 6 от 31 пункта), така че в момента инструментът отразява техния официален ангажимент с позиции.

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: Web design and web development