участници: 15217

Контакти

Център за либерални стратегии

София 1142,
бул. "Патриарх Евтимий" 21 вх. А, етаж 3

Тел.: 981 89 26, 986 14 33; Факс: 981 89 25
E-mail: cls@cls-sofia.org
Web Site: www.cls-sofia.org

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: Web design and web development