Позиция 1:

При непроизнасяне на държавен орган в срок да се счита, че той мълчаливо е дал своето съгласие или разрешение.

Съгласен Несъгласен Неутрален
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >

Позиция 1 от 31

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: WF