участници: 15217

За проекта

Проектът Гласоводител по отношение на изборите за българско Народно събрание се осъществява досега пет пъти за изборите през 2005, 2009, 2013 и 2014 и 2017.

По отношение на изборите за Европейски парламент, досега Гласоводител е имал две издания - през 2009 и 2014, като е включен в международен консорциум от подобни онлайн инструменти с блокове от позиции покриващи както общо-европейски, така и национални теми и проблеми и с възможност да се сравняват позициите на всякакви партии в целия ЕС. Настоящото издание на Гласоводител за изборите за Европейски парламент е трето поред, като отново е част от международен консорциум, покриващ 14 страни от ЕС.

Основан на методология, разработена и придобила изключителна популярност в Холандия, след което разпространила се широко в цяла Европа, този инструмент дава възможност на хората рационално да преценят близостта на своите политически предпочитания до платформите на различни партии.

От своя страна, проектът Гласоследител цели да запознае избирателите с това как партиите в отиващия си парламент са гласували по определени важни за обществото въпроси, теми и политики. Методологията на Гласоследител е идея и разработка на Центъра за либерални стратегии, която вече няколко от нашите европейски партньори използват за своите страни. Тя дава възможност на хората да проверят коя парламентарна група е гласувала в отиващия си парламент по начин най-близък до техните лични предпочитания, образно казано кои народни представители наистина са ги представлявали. За съжаление поради краткия мандат и почти перманентната липса на кворум в 42-то и 43-то НС, екипът на Гласоследител не можа да отсее достатъчно на брой достатъчно важни гласувания, за на операционализира инструмента.

 

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: Web design and web development